VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Butikskontrollanter


En butikskontrollant är en väktare som skyddar varor i butik, varuhus eller liknande mot brottsliga angrepp. Butikskontrollanten uppträder ofta i civila kläder, men får även utföra bevakning i uniform. Butikskontrollanter genomgår, förutom väktargrundutbildningen, en särskild utbildning som bland annat omfattar svinnhantering, konflikthantering i butiksmiljö och taktik.

Ordningsvakter


Svenska Hjältar  levererar ordningsvakter till centrumanläggningar, torg, sjukhus, varuhus och mässor men även till publika miljöer med särskilda behov av ordningshållning och konserter, idrottstävlingar, festivaler och restauranger.

En ordningsvakt är en person med förordnande av Polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning och som innehar flera polisiära befogenhete.

Ronderande bevakning


Svenska Hjältar erbjuder ronderande bevakning som utformas efter dina krav och behov. Ronderande bevakning förebygger både inbrott, skadegörelse, brand samt ökar tryggheten och säkerheten på tider som er verksamhet är obemannad.

Ronderande bevakning inkludera även åtgärder och olika servicetjänster såsom låsning/upplåsning samt larmutryckning.

Stationär bevakning


Ditt företag kan ha en eller flera egna väktare stationerade som utför ett företagsanpassat service- och säkerhetsarbete. Samt även för akuta insatser så som brandbevakning åt företag eller försäkringsbolag.

Bevakningen skräddarsys utifrån företagets önskemål och behov och består ofta av flera olika tjänster som kombineras till en helhetslösning. Den stationära väktaren kan också fungera som välkomstväktare, där gäster och besökare tas emot av en om ert företag kunnig person med en gedigen säkerhetsutbildning


Hjärt och lungräddning/Första hjälpen


Vår huvudinstruktör Catarina "Cattis" Grunewald har utbildat i Kunskap som Räddar Liv i över 20 år. Cattis är pedagog i botten, har en bakgrund som brandman och har jobbat som utbildare för Röda Korset och för St John Ambulance i London, UK. Cattis är också utbildad i vattenlivräddning av Royal Life Saving Society UK. 

Våra andra tjänster


Hemgångskontroller


Butikskontrollanten används också med fördel vid hemgångskontroller av personal, där man vid hemgång av personal kontrollerar väskor, påsar och dylikt så att varor som medförs hem är betalda och det finns kvitto på detta.

När detta inte kan styrkas, så antecknas personuppgifter och detta rapporteras till butikschef. Denna bevakning kan tillämpas i alla typer av butiker.Provköp


Den civila butikskontrollanten kan vid behov och önskemål även utföra provköp, där är uppgiften att registrera och kontrollera hur personalen handskas med pengar, kvitton, samt om dem är uppmärksamma på det som händer runt dem i butiken.

Tider, platser och kontrollanter varieras i största möjliga mån för att personal aldrig ska veta när eller hur dem kontrolleras.. Allt som registreras som avvikande från ordinarie rutiner rapporteras skriftligt till kund.
Butikslåsning


Med en väktare på plats när butiken ska stängas ökas personalens säkerhet och trygghet. Väktaren kontrollerar butiken och låser dörrar samt släcker så att personalen kan fokusera sig på övriga rutiner. Vår insats anpassas helt efter kundens behov och önskemål. Vi erbjuder också öppning av butik, vilket medför att ingen personal behöver ha egna nycklar. Det minskar risken för rån och överfall.Säkerhetsutbildning


Vi erbjuder företagsanpassade säkerhetsutbildningar inom ett flertal ämnesområden med syfte att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi tillhandahåller erfarna utbildare med bakgrund från försvarsmaktenmed säkerhetsarbete som främsta arbetsuppgift. Detta inkluderar bland annat anställda med bred kompetens och gedigen utbildning i personskydd, konflikthantering, samtalstekniker och självskydd.

BEHÖVER DU HJÄLP MED BEVAKNING